Orzeł-karzeł

Królestwo za samolot! Sprawny! – krzyknął orzeł,
gdy go nieco zmęczyło podniebne przestworze.
Głupi! – zaśmiał się karzeł. – Gdyby mnie kto pytał:
samolot w szczątkach, to jest dopiero kapitał