Ideolog

Był raz ideolog w Warszawie,
co ciągle zasuwał o Sprawie,
tymczasem Warszawka
szeptała o sprawkach…
Jak można się różnić ciekawie!