Nisia porno-star

Od dzisiaj wie to już każdy Polak,
że Nisia chętnie grywa w pornolach,
ale nie z każdym wcale, o, nie!
Inteligenta do pary chce.

Gdy się, powiedzmy, znajdzie w Lublinie
i jajogłowy jej się nawinie,
zaraz do piersi przytula go,
mrucząc “to głowa jest, że ho-ho!”

Gdy swym pozycjom robi reklamę,
tumult powstaje wokół i zamęt,
bo w każdym mieście ogromna ćma
inteligentów do niej się pcha.

Każdy chce dopchać się jako pierwszy,
a potem o tem ktoś pisze wierszyk
i choćby wtedy ktoś mordę darł,
już trudno, z Nisi jest porno-star.