Sushy

Japończyk w wodzie, Polak w wódzie:
w różnych się rzeczach moczą ludzie.
Lecz woda również polskiej duszy
jest bliska, gdy po wódzie – sushy.