Ogórek

Ogórka Bojowego strzeż się w dzień i w nocy!
Nie złapiesz go na wędkę, nie ustrzelisz z procy,
nie zatrujesz go gazem i bombą nie trzaśniesz,
choćbyś bombę pod ręką miał stosowną właśnie-ż,
bo każdy z tych sposobów, których się nie zliczy,
przydatność do konsumpcji znacznie ograniczy.
W walce z takim ogórkiem (licz się z tym, niebożę!)
sprawdza się tylko ostre starcie wręcz – na noże!