Forte-piano

Bobikowi w żłoby dano
w jednym forte, w drugim piano.
Cóż ma począć biedna psina?
I na jedno cieknie ślina,
i to drugie się podoba,
lecz jak zagrać naraz oba,
lub wysłuchać równocześnie?
To się uda tylko we śnie,
nie na jawie, co się łudzić.
Proszę zatem mnie nie budzić,
bo wieczorem dziś mam w planie
senną grę na forte-pianie.