Żubr

Nie jest lekka dola żubra,
los go w ciągłe żucie ubrał,
więc miast w nocy sycić chucie,
żubr ma z życia tylko żucie.